OM OSS

Vi är en pingstförsamling som drömmer om att göra Vasa till en vackrare plats. Vi tror att varenda människa är älskad av Gud och att det är människans mänskliga rättighet att få uppleva att det är så. 

VÅR VISION

Vår vision och dröm är att forma en församling där Gud får vara i centrum och där vi närmar oss Honom genom bön, relationer och med hjälp av våra gudstjänster. 

VAD VI TROR PÅ

Vi bygger vår församling på fem hörnstenar och med Jesus i centrum. Vi tror på sunda relationer, sund teologi, ett balanserat böneliv, Gudscentrerad lovsång samt de andliga gåvorna.

VAD VI GÖR

Vi tror på en gudstjänst där alla kommer samman för att tillsammans ära Gud. Utöver våra regelbundna samlingar så har vi även evenemang som t.ex. är inriktade på lovsång eller att hjälpa vår stad. 

 
 

VI TROR PÅ ...

RELATIONER

Vi tror att människan inte ska behöva leva ensam, att ensam inte är stark. Då vi delar livet med varandra, blir det till dubbel glädje. Det blir till glädje både för oss själva och för den andra.

En av de stora lögnerna idag är att vi tror att ingen vill ha med oss att göra. Vi vill visa att det är mer än okej att ha djupa relationer i 2000-talets Finland.