SION LIVE

Så glada att ha fått fira gudstjänst online även under undantagstillståndet och alla restriktioner, men vi är ännu gladare att igen få träffas ansikte mot ansikte i kyrkan varje söndag kl. 18! Välkommen!

Ny gudstjänst sänds varje vecka - tills det kan du se en av våra tidigare gudstjänster: