top of page
708F5F4B-221E-45CC-A2F6-3FD35ADFD5C6.jpg

Talare

På den här sidan kan du läsa mer om våra huvudtalare, men även andra pastorer och ledare från rörelsen som du har möjlighet att lyssna till under årets sommarkonferens.

Årets huvudtalare

FÖRUTOM VÅRA HUVUDTALARE OCH GÄSTER SÅ HAR VI TALARE INOM VÅR EGEN RÖRELSE SOM DU OCKSÅ HAR MÖJLIGHET ATT LYSSNA TILL.

FLER NAMN FYLLS ÄNNU PÅ VARTEFTER PROGRAMMET KLARNAR. 

bottom of page