top of page
IMG_2506.jpg

Program

Vi är väldigt glada att få presentera ett fullspäckat, men varierande konferensprogram som vi hoppas ska tilltala både ung som äldre. I programmet finns det möjlighet att skräddarsy din egen konferensupplevelse för dig och hela familjen! Här hittar du huvudkonferensens program, medan du kan läsa mer om t.ex. barn- och tweens-konferensen här. 

7_edited_edited.png
7_edited.png

09 - 17 / Visions- och strategidag i Sion

Förkonferens för alla församlingsledare & ansvarsbärare inom rörelsen. Anmäl dig till Lilian per mail eller sms

9 / Undervisning

Richard Svensson | Stora salen, Sion

10.30 / Aktuellt inom FSP 

Patrik Hellström m.fl. | Stora salen, Sion

15.30 / FSPM vårmöte

Maria Prost m.fl. | Stora salen, Sion

15.30 / Seminarium för barnledare

Emmanuel & Alexandra Hyllerud | Matsalen, Sion

19 / Konferensens inledningsmöte

Richard Svensson | Stora salen i Variska

21 / Kvällsfika & Mattorg

Mattorget hittas utomhus.

09.30 / Bön & Lovsång

Elisabeth Witick | Auditoriet

10 / Morgonmöte 

Richard Svensson | Stora salen

11.30 / Lunch

Matsalen

13.30 / Temasamling

 1: Pingst i Svenskfinland 100 år: 

Pingströrelsens historia - vår identitet
 Kenneth Grönroos | Stora salen 

 2: Bibelstudium

Fredrik Martin  | Auditoriet 

14.15 / Temasamling forts.

Pingst & framtiden - panelsamtal

15.30 / Seminarier

1: Från ekonomisk oro till en stabil grund
Markus Myllymäki | 

2: De fattiga har vi alltid ibland oss - men bryr vi oss?

Anders Olin | 

3: Hur kan jag stöda mitt barn genom kriser?
Susann Granlund & Kerstin West | 

4: Herre lär oss att be
Kenneth Witick | 

5: Hur kan jag som församlingsledare skapa förutsättningar för tillväxt? 

Richard Svensson | Auditoriet

16.30 / Middag

Matsalen

17.30 / Mattorget öppet & Open stage

Utomhus

19 / Kvällsmöte

Ruth Hasselgren | Med vision för mission 
Stora salen

21 / Kvällsfika & mattorg

Mattorget hittas utomhus.

22 / Ungdomsmöte

Olivia Streng | Stora salen 

09.30 / Bön & lovsång

Anethe Carlsson |  Auditoriet

10 / Morgonmöte

Joel Stenroos | Stora salen

11.30 / Lunch

Matsalen

12 / Gemensam lunch för församlingarnas ekonomiansvariga & ordföranden

Matsalens kabinett

12 / Gemensam lunch för lovsångare & lovsångsledare. 

Övre aulan

13.30 / Temasamling

1: Kan lovsången ena oss?

 Josefina Gniste | Stora salen

2: Bibelstudium

Anethe Carlsson | Auditoriet

15.30 / Seminarium

1: Från ekonomisk oro till en stabil grund
Markus Myllymäki | 

2: Inta din plats i historien - missionsseminarium 

Benjamin & Rebecca Nyman | 

3: Hjälp, jag har en tonåring i huset

Ruth Hasselgren | 

4: Redskap för ditt privata bibelstudium

Joel Stenroos | 

5: När skenet bedrar - nyandlighetens faror

Anette Storsved | 

6: Uppstod Jesus verkligen från de döda? 

Oskar Skog | 

7: Kristen & samhällsengagerad

Patrik Hellström | 

16.30 / Middag

Matsalen

17.30 / Mattorget öppet & Open stage

Utomhus

19 / Kvällsmöte

Ruth Hasselgren & Josefina Gniste

Stora salen

21 / Kvällsfika & mattorg

Matsalen & utomhus

22 / Lovsångskväll

Josefina Gniste | Stora salen

11 / Festgudstjänst 

Patrik Hellström | Nattvard

Stora salen

13 / Mattorget öppet

Utomhus

Torsdag

 1. Barnledarseminarium m. Emmanuel & Alexandra Hyllerud​​​

  • Öppet för alla som jobbar med barn på ett eller annat sätt. 

Fredag

 1. Från ekonomisk oro till en stabil grund - hur du konkret får ordning på din ekonomi, ditt sparande och din ekonomiska framtid. ​​​

  • Under detta seminarium får du konkreta exempel på hur du bygger en stabil och långsiktig ekonomisk grund i ditt liv. Du får lära dig hur du handskas bäst med dina pengar både nu och i framtiden, samt hur du undviker skulder, investerar och sparar för ett liv med mindre stress och oro för ekonomin.
   Med Bibeln som grund får du ta del av sunda ekonomiska principer som blir en välsignelse för hela ditt liv och hjälper dig att leva som en generös kristen människa.

  • Talare. Markus Myllymäki | ​​

 2. De fattiga har vi alltid ibland oss - men bryr vi oss? Hur kyrkan kunde göra så mycket mer för de fattiga i vårt land. 

  • I Vasa lever cirka 3000 hushåll i vad man kan kalla fattigdom. En stor mängd människor som kyrkan ofta glömmer bort men som Bibeln talar mycket om. Kunde dagens kyrka göra mera för dessa av Herren älskade människor?

  • Talare. Anders Olin | ​​

 3. Hur kan jag stöda mitt barn genom kriser? 

  • När barnets tidigare erfarenheter och inlärda tillvägagångssätt inte räcker till för att förstå eller behärska en situation uppstår en kris. Seminariet tar upp hur man på bästa sätt kan stödja barnet genom utvecklings-, livs- och traumatiska kriser och riktar sig till både föräldrar, far- & morföräldrar och de som jobbar med barn. 

  • Talare. Susann Granlund & Kerstin West | ​​

 4. Herre lär oss att be

  • Talare. Kenneth Witick | ​​

 5. Hur ser församlingsledarnas roll och uppgift ut i att skapa förutsättningar för tillväxt och expansion i och genom församlingen?

  • Seminariet riktar sig framförallt till församlingsledare och styrelsemedlemmar men är öppet för alla intresserade.

  • Talare. Richard Svensson | ​​

Lördag

 1. Från ekonomisk oro till stabil grund- hur du konkret får ordning på din ekonomi, ditt sparande och din ekonomiska framtid.

  • Under detta seminarium får du konkreta exempel på hur du bygger en stabil och långsiktig ekonomisk grund i ditt liv. Du får lära dig hur du handskas bäst med dina pengar både nu och i framtiden, samt hur du undviker skulder, investerar och sparar för ett liv med mindre stress och oro för ekonomin.
   Med Bibeln som grund får du ta del av sunda ekonomiska principer som blir en välsignelse för hela ditt liv och hjälper dig att leva som en generös kristen människa.

  • Talare. Markus Myllymäki | ​​

 2. Inta din plats i historien - missionsseminarium

  • Guds plan är stor, den sträcker sig från Skapelsen till Uppenbarelseboken, från början till slutet av tiden - från evighet till evighet. Vi är mitt i den berättelsen och du kan inta din roll i historien om livets mening.

  • Talare. Benjamin & Rebecca Nyman |

 3. Hjälp, jag har en tonåring i huset

  • Familjerelationerna kan ibland bli rejält ansträngda när det finns en eller flera tonåringar i huset. Under tonåren ska man ju frigöra sig från sina föräldrar och bli en självständig individ, och den processen går inte alltid som på räls. Att vara tonårsförälder kan vara lika stimulerande och trevligt som det kan vara påfrestande och ångestskapande. Det här seminariet ska ge mod att vara föräldrar, hopp för denna fas i livet och förhoppningsvis även några skratt….

  • Talare. Ruth Hasselgren |

 4. Redskap för ditt privata bibelstudium

  • Längtar du att få lära känna Gud mer? Då är detta seminarium för dig. Här vill jag utifrån mitt eget liv tillsammans med bibeln ge dig en förståelse för varför Jesus bjuder oss in i ett liv med bibeln och på vilket sätt den kan få öppna upp och fördjupa din relation med Gud. 

  • Talare. Joel Stenroos | 

 5. r skenet bedrar - nyandlighetens faror

  • Mindfulness, meditation, yoga och andra uttryck inom nyandlighet lockar många idag. Anette har prövat på det mesta inom new age. För ett par år sen kom hon till tro på Jesus och ser det angeläget att kunskapen om de här frågorna blir större. Seminariet tar upp begreppet new age/nyandlighet – vad det innebär, vad man tror på, vilka farorna är och vad som sker på andlig nivå.

  • Talare. Anette Storsved |

 6. Uppstod Jesus verkligen från de döda

  • Ett apologetiskt seminarium om Jesu liv och gärningar ur ett historiskt perspektiv

  • Talare. Oskar Skog | 

 7. Kristen och samhällsengagerad

  • Bygga kristna reservat eller influera samhället? Vi lyfter frågan om kallelse och engagemang för att påverka den arbetsplats, stad och omgivning vi är en del av. Kom och diskutera värderingar, metoder och motiv.

  • Talare. Patrik Hellström |

bottom of page