IBRA
Församlingen understöder missionär Jan-Erik Nyman som är IBRA-koordinator för Västafrika. Jan-Erik är uppvuxen i Tanzania och har arbetat med media-mission i många år. Just nu består Jan-Eriks arbete av att utbilda och träna infödda radioproducenter samt att kartlägga nya sändningsområden bland onådda folk. Jan-Erik är ofta på resor och har hela Afrika som sitt arbetsområde.

Barnhem i Musoma, Tanzania
Sionförsamlingen har med ekonomiskt stöd från Utrikesministeriet (UM) varit med och byggt ett barnhem för 30 moderlösa barn i åldern 0-2 år. Sedan januari 2006 har barnhemmet överlåtits till våra nationella partners. Om du vill vara med och hjälpa föräldralösa barn finns det möjlighet att bli fadder. För 17 euro/mån kan man bli fadder för ett barn. Flera faddrar behövs. Fortsatt stöd vidareförmedlas genom Sionförsamlingen.

Kommande programTi 24.4 kl 14:00
Seniorsamling
Ti 24.4 kl 19:00
Bön
Fr 27.4 kl 19:00
UPRISING
Sö 29.4 kl 17:00
Gudstjänst